Προμήθεια με τίτλο «πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων για της ανάγκες του χώρου πρασίνου του Α.Π.Θ.» για το έτος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων για της ανάγκες του χώρου πρασίνου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 750,00 € (επτακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ. (Τηλέφωνo Πληροφοριών 2310-996824, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991136 Υπεύθυνη: Βενετία Κούρτη) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Τεχνική Περιγραφή. Συνημμένα δίνεται και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
750ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 9 Ιούνιος, 2016 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991136
Φαξ: 
+30 2310 991130