Προμήθεια με τίτλο «Aναλώσιμα υλικά για τα γεωργικά μηχανήματα του χώρου πρασίνου του Α.Π.Θ.» για το έτος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Aναλώσιμα υλικά για τα γεωργικά μηχανήματα του χώρου πρασίνου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 2.600,00 € (δύο χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-991399, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991136 - Υπεύθυνη: Βενετία Κούρτη) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα αρχεία με την Τεχνική Περιγραφή και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 600ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 9 Ιούνιος, 2016 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991136
Φαξ: 
+30 2310 991130