Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996824, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-996838 - Υπεύθυνη: Αγγελική Σαλονικίδου) ή από τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αρχείο με τον Προϋπολογισμό Προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιούνιος, 2016 - 13:00
Πληροφορίες - επικοινωνία