ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και παρελκομένων αυτών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 21.500,00 € (είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

21 500ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος, 2016 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 02/09/2016 @ 12:17