Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 7.000 τετραδίων και 14.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτηρίων εξετάσεων φοιτητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 7.000 τετραδίων και 14.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτηρίων εξετάσεων φοιτητών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €8.500,00 με ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 6-10-2016 και ώρα 15:00 στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, (τηλ. Επικοινωνίας Ε. Κουλιακιώτη 2310-996871) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: ekouliak@ad.auth.gr.

Οι προσφορές θα είναι ξεχωριστά για τετράδια και ετικέτες.

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος, 2016 - 15:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-996871
Φαξ: 
2310-996907