Προμήθεια Υλικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες των Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Υλικά και αναλώσιμα για τις ανάγκες των Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών  του Α.Π.Θ.» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Συγκεκριμένα αφορά  γραφική ύλη , με προϋπολογισμό 1900 € (χίλια εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , υλικά καθαριότητας βαρέως τύπου με προϋπολογισμό 400 € (τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλαθάκια γραφείου 17 λίτρων με προϋπολογισμό 800 € (οχτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πλαστικά σκαμπό 220 × 190 με προϋπολογισμό 800 € (οχτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ. (Τηλέφωνo Πληροφοριών 2310-995066, Υπεύθυνος: Μ. Τσολακόπουλος).

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3 100ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 - 09:30
Πληροφορίες - επικοινωνία