Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Eπέκταση της καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου. Η αναλυτική λίστα του ζητούμενου εξοπλισμού και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

11 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος, 2016 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 12/10/2016 @ 9:07