Προμήθεια: συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και επίπλων της Σχολής Θετικών Επιστημών

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και υπηρεσιών

Α1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

Χωρίζεται σε:

Α1.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επισκευή έντεκα (11) κουφωμάτων δίφυλλων παραθύρων με φεγγίτη σιδηροκατασκευής (μηχανισμοί, χερούλια), και συντήρηση (μεντεσέδες με βίδες εγγλέζικου πάσου και αποκατάσταση σκευρώσεων) είκοσι έξι (26) κουφωμάτων παραθύρων σιδηροκατασκευής. Αντικατάσταση ενός (1) μονού υαλοπίνακα παραθύρου. (Υπεύθυνος: κος Συρίδης, τηλ: 2310.998516, email: syrides@geo.auth.gr, κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών).

Α1.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποξήλωση και αντικατάσταση εννέα (9) παλαιών κουφωμάτων-παραθύρων διαστάσεων 94x78 εκ. και αντικατάστασή τους με πλαστικά κουφώματα βαμμένα με χρώμα απομίμησης ξύλου. Τα έξι (6) κουφώματα θα είναι σταθερά και τα τρία (3) κουφώματα  θα είναι ανοιγοκλειόμενα με θέση ανάκλησης και θα περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκλησης μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων λόγω ύψους. Τα κρύσταλλα όλων των κουφωμάτων-παραθύρων θα είναι ενεργειακά διπλής υάλωσης 4+12+4. (Υπεύθυνος: κος Φείδας, τηλ: 2310.998899, email: hfeidas@geo.auth.gr, Μετεωροσκοπείο).

Α2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ22

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δίφυλλη ξύλινη πόρτα διαστάσεων 1.55x2.20 μ το κάθε φύλλο με ηχομόνωση. Τοποθέτηση δυο (2) ισχυρών συρτών και κλειδαριάς σε κάθε πόρτα και 3 μεντεσέδων ανά φύλλο. (Υπεύθυνος: κος Κορωναίος, τηλ: 2310.998515, email: koroneos@geo.auth.gr, αίθουσα διδασκαλίας  Δ22 της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Α3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΡΙΩΝ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επισκευή οδηγών, προσθήκη υφάσματος στο κάτω άκρο στα στόρια συσκότισης δυο αιθουσών (ΠΔΑ και Ε01). Συντήρηση μηχανισμού στα στόρια συσκότισης δυο αιθουσών (Ε21 και Ε01). Αντικατάσταση μπουτόν στα στόρια συσκότισης μιας αίθουσας (Ε21). (Υπεύθυνος: κος Συρίδης, τηλ: 2310.998516, email: syrides@geo.auth.gr, τρεις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών).

 

Α4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ.

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τρεις πίνακες μαρκαδόρου λευκού χρώματος, διαστάσεων Υ=1.20 - 1.30 Π=2.00 τουλάχιστον. Οι πίνακες να είναι από λακαρισμένος χάλυβα (Lacquered steel), ή Κεραμικοί – Πορσελάνης.  Οι πίνακες να είναι πλαισιωμένοι και να φέρουν κανάλι - υποδοχή για τους μαρκαδόρους και τον σπόγγο. (Υπεύθυνος: κος Κορωναίος, τηλ: 2310.998515, koroneos@geo.auth.gr, τρεις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών).

A5. ΠΑΓΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΓΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δύο (2) Πάγκοι Εργασίας 2μ (Μήκος )Χ 0,8μ (Βάθος )Χ 0,95μ (Ύψος) με μεταλλικά ανοξείδωτα πόδια 5εκ.ύψους, επιφάνεια πάγκου: μοριοσανίδα-βακελίτης 4 εκ. πάχος / 2 σειρές συρτάρια (δεξιά & αριστερή) 60 εκ. μήκους με πάτους κόντρα πλακέ θαλάσσης 8χιλιοστών  / 1ο(άνω) συρτάρι απλό με 10 εκ. βάθος, 2ο-4ο συρτάρι 25 εκ. βάθους έκαστο , αποσπώμενα και με μηχανισμούς βαρέως

Ένας (1) Πάγκος Εργασίας 2μ (Μήκος )Χ 0,8μ (Βάθος )Χ 0,95μ (Ύψος) με μεταλλικά ανοξείδωτα πόδια 5εκ. ύψους, επιφάνεια πάγκου: μοριοσανίδα-βακελίτης 4 εκ. πάχος / δεξί και αριστερό συρτάρι (άνω) 60 εκ. μήκους με πάτους κόντρα πλακέ θαλάσσης 8χιλιοστών και δεξί και αριστερό ντουλάπι (60 εκ. μήκος, 75 εκ. ύψος) με ένα ράφι (Υπεύθυνος: κος Κίλιας,τηλ: 2310.998458, kilias@geo.auth.gr, μία αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών).

με προϋπολογισμό11.800,00 € (έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων  και αφορά ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Κριτήριο ενδιαφέροντος αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε είδος χωριστά  και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (Ισόγειο κτιρίου Γραμματειών  της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ. 2310 998040 – Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Αβραμίδης).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  την επίσημη προσφορά τους, ηλεκτρονικά στο email: gavram@auth.gr (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 02/12/2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00. Την ίδια ημέρα στις 14:30, θα αξιολογηθούν οι προσφορές .

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΠΘ σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών (μοντέλο-τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν μονοσήμαντα το προσφερόμενο είδος), συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ), καθώς και κόστος ανά είδος και ανά τεμάχιο για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

γ) Όπου τυχόν αναφέρεται στην πρόσκληση κατασκευαστής/τύπος προϊόντος/μοντέλο αποτελεί την επιθυμητή λύση. Σε διαφορετική περίπτωση το προτεινόμενο είδος πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο.

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων  (4) μηνών  από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση υλοποίησης της προμήθειας, και αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης, δίνεται προθεσμία παράδοσης τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της . Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς την Κοσμητεία και τις Σχολές ή Τομείς της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Με εκτίμηση

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
11 800ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος, 2016 - 14:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040