ΑΠΘ στην πόλη 2018

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 7 Οκτώβριος, 2018 - 10:00 έως 19:00