Φείδας Χαράλαμπος

Υποψηφιότητα για: 
Πρυτανικές Εκλογές
Τίτλος: 
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

τηλ. 2310-998899

email: hfeidas@geo.auth.gr

Φωτογραφία: 
post image
Θέση Υποψηφιότητας: 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης
Κείμενο καλωσορίσματος: 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ.,

Επί αρκετά έτη ασχολήθηκα συστηματικά με τα κοινά υπηρετώντας (βιογραφικό εδώ) σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, τόσο στον ακαδημαϊκό (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας, Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής ΠΜΣ) όσο και στον συνδικαλιστικό χώρο (Γραμματέας ΠΟΣΔΕΠ, Πρόεδρος ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ), θέσεις στις οποίες προσπάθησα, και ελπίζω να το πέτυχα, να εργαστώ ακαταπόνητα, συστηματικά και μεθοδικά για τα προβλήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορμώμενος από μια ανιδιοτελή διάθεση για συμμετοχή και προσφορά στα κοινά.

Καθώς, όμως, η διάθεση αυτή για προσφορά δεν σταματά εδώ, αποφάσισα να εστιάσω πλέον τη δραστηριότητά μου και να προσφέρω τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την εμπειρία μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κοινή μας αυτή στέγη, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπρύτανη στις ερχόμενες εκλογές.

Το κίνητρο

Τα κίνητρα για να ασχοληθεί κάποιος με τη διοίκηση του πανεπιστημίου μπορεί να είναι πολλά και διάφορα. Το δικό μου κίνητρο είναι ένα και μοναδικό: η ανιδιοτελής διάθεση για συμμετοχή και προσφορά στα κοινά και η ευχαρίστηση και το αίσθημα ικανοποίησης που απολαμβάνει κάποιος όταν νιώθει χρήσιμος για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Δεν αποτέλεσε ποτέ επιδίωξή μου η διεκδίκηση θέσεων εξουσίας αλλά ποτέ δεν αρνήθηκα θέσεις ευθύνης όταν κλήθηκα να τις υπηρετήσω.

Σε τι πιστεύω

Πιστεύω στον καθορισμό συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων στόχων παρά στον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό των μεγαλεπήβολων, φιλόδοξων και μη ρεαλιστικών στόχων και του στομφώδη λόγου.

Πεποίθησή μου είναι ότι η παραγωγή αποτελεσματικού έργου από τη διοίκηση του πανεπιστημίου απαιτεί βασικά μεθοδική και συστηματική δουλειά, με σωστό προγραμματισμό και συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων.

Πιστεύω, επίσης, ότι σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το ΑΠΘ έχει μόνο μια επιλογή: να συνεχίσει να κινείται σταθερά στην ανοδική πορεία που το ανέδειξε σε ένα από τα μεγαλύτερα και εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια της χώρας, με γνώμονα την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Οι στόχοι

Οι στόχοι της νέας διοίκησης του πανεπιστημίου μας θα πρέπει να απαντούν στις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ίδρυμά μας:

  • Την αναζήτηση του ρόλου του ΑΠΘ στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη που διαμορφώνεται με τις συνενώσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

  • Τη βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει η πανεπιστημιακή κοινότητα και της συνεπαγόμενης αρνητικής εικόνας του Ιδρύματος.

  • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που δίνει ο νόμος για αυτονομία των πανεπιστημίων.

  • Την οργάνωση της διοίκησης με στόχο την αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

  • Τη δημοκρατική λειτουργία διοικητικών δομών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

  • Την αναγνώριση της προσφοράς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κατηγοριών.

  • Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων.

  • Την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΠΔΕ, ΕΤΕ, ΕΣΠΑ κλπ),

  • Την απόδοση της απαραίτητης προσοχής στα φλέγοντα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας.

Απαιτήσεις της διοίκησης

Το ΑΠΘ είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με μακρά ιστορία, η διοίκηση του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και διοικητικές ικανότητες αλλά ταυτόχρονα και μια σφαιρική αντίληψη και γνώση των θεμάτων και προβλημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Απαιτεί ανθρώπους που να έχουν όραμα για το πανεπιστήμιο αλλά κυρίως να είναι πραγματικά διατεθειμένοι να αφοσιωθούν και να εργαστούν συστηματικά και μεθοδικά για το ΑΠΘ, για το κοινό καλό όλων μας.

Πιστεύω ότι η εξάχρονη πορεία μου στα ανώτατα όργανα εκπροσώπησης των πανεπιστημιακών καθηγητών ανέδειξε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που απαιτεί μια θέση στη διοίκηση του πανεπιστημίου μας.

Αντί υποσχέσεων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλες και φίλοι,

Δεν μπορώ να υποσχεθώ, ειδικά από τη θέση του υποψήφιου αντιπρύτανη, ότι υπάρχουν έτοιμες λύσεις για όλα τα προβλήματα του πανεπιστημίου μας. Μερικά μάλιστα από αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε εξωγενείς παράγοντες ενώ κάποια άλλα είναι δυσεπίλυτα. Ούτε μπορώ να υποστηρίξω ότι γνωρίζω πλήρως και επακριβώς όλα τα προβλήματα και τα θέματα των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματός μας. Προσπαθώ, όμως, να ενημερώνομαι και να τα καταγράφω σε καθημερινή βάση.

Μπορώ, όμως, να σας διαβεβαιώσω για δυο πράγματα:

(α) Σε περίπτωση εκλογής μου, θα εργαστώ συστηματικά, μεθοδικά και ακαταπόνητα για την επίτευξη των στόχων, την επίλυσή των προβλημάτων και την καλύτερη λειτουργία του πανεπιστημίου μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις για τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και τη διοικητική εμπειρία που αποκόμισα από την πολύχρονη ενασχόλησή μου με τα κοινά.

(β) Ότι αυτή η σχέση αμφίδρομης επικοινωνίας που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχιστεί και τώρα αλλά και με την ενδεχόμενη ιδιότητα του αντιπρύτανη, με διόδους επικοινωνίας που θα παραμείνουν ανοικτές για όλους και όλες εσάς.

Βιογραφικό: