Τομέας 1 Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Διευθυντής: 
Γεώργιος Παπαδόπουλος Καθηγητής

Ο 1ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της χημείας, της γενετικής, της μοριακής βιολογίας, της ανατομικής, της ιστολογίας και της εμβρυολογίας, της βιοχημείας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της φυσιολογίας.
Διευθυντής τομέα:
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 231 099 9883
Fax: 231 099 9882
email: gpapadop@vet.auth.gr
Καθηγητές τομέα:
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μιχαλούδη-Παύλου Ελένη
Ντινόπουλος Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Αναπληρωτές καθηγητές
Δωρή Ιωάννα
Τσανταρλιώτου Μαρία
Φλάσκος Ιωάννης
Επίκουροι καθηγητές
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Μπατζίας Γεώργιος
Νικολαϊδης Ευστάθιος
Λαυρεντιάδου Σοφία
Σαχανά Μαγδαληνή
Τσιγκοτζίδου Αναστασία
Λέκτορες
Γρίβας Ιωάννης
Ζερβός Ιωάννης
ΙΔΑΧ
Γιαννακοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 231 0999898
e-mail: agiann@vet.auth.gr
ΕΤΕΠ
Δρόσος Χ.
Τηλ.: 231 099 9893
ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία
Τηλ.: 231 099 9893
e-mail: mchiotel@vet.auth.gr
Ζωοκόμοι - Εργολάβοι
Δρόσος Ι. (Τηλ.: 231 099 9903, e-mail: drososi@vet.auth.gr)
Σινάκος Λ.
Τζουμπελίδης Π. (Τηλ.: 231 099 9895)
Φαρδέλλας Κ. (Τηλ.: 231 099 9895)

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων
Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ντινόπουλος
Τηλ: 2310 999877
Fax: 2310 999841
email: dinop@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Γρίβας Ιωάννης
Δωρή Ιωάννα
Μιχαλούδη-Παύλου Ελένη
Ντινόπουλος Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.
Τσιγκοτζίδου Αναστασία
Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Γιαννακοπούλου Αγγελική ΙΔΑΧ
Τζουμπελίδης Πολυχρόνης, Ζωοκόμος-καθαριστής
Φαρδέλλας Κώστας, Ζωοκόμος-καθαριστής
Χιωτέλη-Εμμανουηλίδου Μαρία, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. II
Χρυσέλης Δρόσος, Ε.Τ.Ε.Π.

Εργαστήριο Φυσιολογίας
Διευθυντής:Καθηγητής Ταϊτζόγλου Ιωάννης Α.
Τηλ: 231 099 9858
Fax: 231 099 9861
email: jotai@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ζερβός Ιωάννης
Λαυρεντιάδου Σοφία
Ταϊτζόγλου Ιωάννης Α.
Τσανταρλιώτου Μαρία Π.
Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Ιωάννης Δρόσος, Ζωοκόμος-Πεταλωτής

Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Διευθυντής: Καθηγήτρια Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ: 231 099 9885
email: mariakp@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Νικολαΐδης Ευστάθιος
Βοηθητικό προσωπικό
Ιωάννης Δρόσος, Ζωοκόμος-Πεταλωτής

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Φλάσκος
Τηλ: 2310 999886
Fax: 2310 999851
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελοπούλου Κατερίνα
Σαχανά Μαγδαληνή
Φλάσκος Ιωάννης
Βοηθητικό προσωπικό
Ιωάννης Δρόσος, Ζωοκόμος-Πεταλωτής