Τομέας 2 Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Διευθυντής: 
Γεώργιος Μπάνος Καθηγητής
Γραμματεία: 
Ελευθερία Δημοκίδου
Τηλέφωνο: 
2310999978

Ο 2ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της ζωικής παραγωγής, της διατροφής των ζώων, της βιοστατιστικής, της οικονομίας ζωικής παραγωγής και της επιδημιολογίας.
Διευθυντής τομέα:
Μπάνος Γεώργιος
Τηλ: 231 099 9955
Fax: 231 099 9892
e-mail: banos@vet.auth.gr
Καθηγητές τομέα:
Μπάνος Γιώργος
Μπάτζιος Χρήστος
Μπότσογλου Νικόλαος
Τσερβένη-Γούση Αγγελική
Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα
Αναπληρωτές καθηγητές
Αγγελίδης Παναγιώτης
Αρσένος Γεώργιος
Καμαριανός Αθανάσιος
Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη
Επίκουροι καθηγητές
Γεωργιάδης Μάριος
Καραμανλής Ξάνθιππος
Φορτομάρης Πασχάλης
Λέκτορες
Βαλεργάκης Γεώργιος
Βάτσος Ιωάννης
ΕΔΠ
Σταματάρης Κ.
ΕΤΕΠ
Ιντζές Α.
ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Δημοκίδου Ε.
Εργολάβοι
Λεπιτσάς Α.
 

Εργαστήριο Διατροφής
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη
Τηλ: 2310 999968
Fax: 2310 999968
email: ppaneri@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Μπότσογλου Νικόλαος
Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα
Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη
Βοηθητικό Προσωπικό
Λεπιτσάς Αντώνιος, κλητήρας
Τηλ.: 231 099 9984

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Τσερβένη-Γούση Αγγελική
Τηλ: 2310 999964
Fax: 2310 999963
email: goussi@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αρσένος Γεώργιος
Βαλεργάκης Γεώργιος
Μπάνος Γεώργιος
Τσερβένη-Γούση Αγγελική
Φορτομάρης Πασχάλης
Επιστημονικό Προσωπικό
Σταματάρης Κωνσταντίνος, επιστημονικός συνεργάτης
Τηλ.: 231 099 9975
Fax: 231 099 9975
e-mail: stamatar@vet.auth.gr

Εργαστήριο Ιχθυολογίας
Site: http://www.vet.auth.gr/ichthyology/index.htm
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης
Τηλ: 2310 999822
email: panagel@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελίδης Παναγιώτης
Βάτσος Ιωάννης
Βοηθητικό-Διοικητικό Προσωπικό
Δημοκίδου Ελευθερία, ΕΕΔΙΠ
Τηλ.: 231 099 9978
Fax: 231 099 9871
e-mail: dimo@vet.auth.gr

Ιντζές Αθανάσιος, ΕΤΕΠ
Τηλ.: 231 099 9871
Fax: 231 099 9871
e-mail: intzes@vet.auth.gr

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Καμαριανός
Τηλ: 2310 999956
Fax: 2310 999986
email: kamarian@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Καμαριανός Αθανάσιος
Καραμανλής Ξάνθιππος

Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής
Διευθυντής: Καθηγητής Χρήστος Μπάτζιος
Τηλ: 2310 999957
Fax: 2310 999919
email: batzios@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Γεωργιάδης Μάριος
Μπάτζιος Χρήστος