Τομέας 3 Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής

Διευθυντής: 
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής

Ο 3ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της ανοσολογίας, της ιολογίας, της μικροβιολογίας, των λοιμωδών νοσημάτων, της παρασιτολογίας, των παρασιτικών νοσημάτων και της παθολογικής ανατομικής.
Διευθυντής τομέα:
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Τηλ.: 231 099 9976
Fax: 231 099 9979
e-mail: nikpap@vet.auth.gr
Καθηγητές τομέα:
Βλέμμας Ιωάννης
Καλδρυμίδου-Κουταλιανού Ελένη
Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ελευθερία
Παπαζαχαριάδου Μαργαρίτα
Φρύδας Σταύρος
Αναπληρωτές καθηγητές
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Ψύχας Βασίλειος
Επίκουροι καθηγητές
Διάκου Αναστασία
Κρήτας Σπύρος
Λουκόπουλος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Ηλίας
Παπαναστασοπούλου Μαρία
Πουταχίδης Θεόφιλος
Λέκτορες
Δόβας Χρυσόστομος
Μπρέλλου Γεωργία
Πετρίδου Ευανθία
Σιάρκου Βικτωρία
Ψάλλα Δήμητρα

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ελευθερία
Τηλ: 2310 999915
Fax: 2310 999961
email: bourtzi@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Κρήτας Σπύρος
Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ελευθερία
Παπαναστασοπούλου Μαρία
Πετρίδου Ευανθία
Σιάρκου Βικτωρία
ΕΤΕΠ
Λάτσαρη Μ.
Μπασδέκης Δ.
Διοικητικό προσωπικό
Κακουλίδου Αναστασία
Ζωοκόμοι
Δευτεραίος Γ.
Εργολάβοι
Ευθυμιάδης Λ.
Πάσχος Γ.
Χατζηαθανασίου-Σκυλίτση Μ.
Χατζοπούλου Σ.
Χριστογιώργου Χ.
Ομότιμοι καθηγητές
Νικόλαος Ηλιάδης
Τηλ.: 231 099 9914
Fax: 231 099 9961

Ορέστης Παπαδόπουλος
Τηλ.: 231 099 9951
Fax: 231 099 9959

Κρίτων Σαρρής
Τηλ.: 231 099 9936
Fax: 231 099 9961
e-mail: sarris@vet.auth.gr

Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων
Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Φρύδας
Τηλ: 2310 999925
Fax: 2310 999947
email: frydas@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Διάκου Αναστασία
Παπαζαχαριάδου Μαργαρίτα
Παπαδόπουλος Ηλίας
Φρύδας Σταύρος
Βοηθητικό Προσωπικό
Αντωνιάδου Κωνσταντίνα, ΕΕΔΙΠ
Τηλ.: 231 099 9942

Δευτεραίος Γεράσιμος, Ζωοκόμος
Τηλ.: 231 099 9969

Τζάτσος Μάρκος, ΕΕΔΙΠ
Τηλ.: 231 099 9945
Υποψήφιοι διδάκτορες
Αγάλου Μαρία
Βασσάλου Ευδοκία
Γαλλίδης Ελευθέριος
Μπουτσίνη Σοφία
Πατακάκης Μιχαήλ
Συμεωνίδου Ησαΐα
Τερψίδης Κωνσταντίνος
Ομότιμοι καθηγητές
Χρήστος Χειμωνάς

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Καλδρυμίδου-Κουταλιανού Ελένη
Τηλ: 2310 999907
Fax: 2310 999979
email: ekaldrim@vet.auth.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Βλέμμας Ιωάννης
Καλδρυμίδου-Κουταλιανού Ελένη
Λουκόπουλος Παναγιώτης
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Πουταχίδης Θεόφιλος
Ψύχας Βασίλειος
Βοηθητικό Προσωπικό
Λάτσαρη Μαρία, ΕΔΤΠ
Τηλ: 231 099 9840

Μπασδέκης Διονύσιος, ΕΔΤΠ
Τηλ: 231 099 9928, 231 099 4538

Πάσχος Γεώργιος, ζωοκόμος
Τηλ: 231 099 4534

Ευθυμιάδης Λεωνίδας, ζωοκόμος
τηλ:2310 99 9928