Νησίδα Η/Υ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πύργος Παιδαγωγικής
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991203