Νησίδα Η/Υ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος/η: 
Βασίλειος Κούβαρης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πύργος Παιδαγωγικής

54124 Πανεπιστημιούπολη

Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991203