Διευθυντής
Σοφία Γαβριηλίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γραμματέας
Ευαγγελία Μπαλαμπέκου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995090

F: 

+30 2310 995024

E: 

Ο Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας αναπτύσσει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο στην κατεύθυνση  της γλωσσικής και λογοτεχνικής καλλιέργειας,  της διαπολιτισμικής παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ιστορία και στα ΜΜΕ.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας αναπτύσσει το διδακτικό του έργο σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, την Ιστορία,  τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη σχέση του παιδιού με τα  ΜΜΕ.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα μέλη του Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας ασχολούνται ερευνητικά με θέματα που άπτονται με τη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, την Ιστορία,  τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη σχέση του παιδιού με τα  ΜΜΕ.