Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής

Γραμματέας
Αλίκη Σκορδά
Διευθυντής
Μαρία Γκέκα Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995015
Φαξ: 
+30 2310 995015

Ο Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών όσον αφορά τη διδασκαλία και κατάρτιση των φοιτητριών/των στα αντικείμενα της ψυχολογίας, της ειδικής αγωγής, της ψυχοπαιδαγωγικής αλληλεπίδρασης παιδιού/δασκάλου και στις σχέσεις των παραπάνω μεταξύ τους.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Το διδακτικό έργο των μελών του Τομέα επικεντρώνεται στην τυπική και άτυπη ανάπτυξη & εκπαίδευση των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα διδάσκονται:

 • Τυπική ψυχολογική ανάπτυξη: θεωρίες της ανάπτυξης του παιδιού, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση του παιδιού,
 • Μελέτη των γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών του ατόμου (αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, αναπαράσταση γνώσης, κοινωνική νόηση) και σχέση τους με τη μάθηση και τη διδασκαλία με έμφαση στα νηπιαγωγεία.,
 • Δυναμική των ομάδων, ανθρώπινη επικοινωνία, ανθρώπινη ταυτότητα,
 • Μη τυπική ανάπτυξη: διδάσκονται αναπτυξιακά προβλήματα  παιδιών, αξιολόγηση, παρέμβαση και αντιμετώπιση (ψυχοκοινωνικά προβλήματα, διαταραχές λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική ανεπάρκεια), προγράμματα παρέμβασης για ΜΔ, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη νοητική ανεπάρκεια, ένταξη και ενσωμάτωση,
 • Κίνητρα μάθησης, διαχείριση σχολικής τάξης, επικοινωνιακές/συμβουλευτικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού και ενδυνάμωση οικογενειών από πολιτισμικές μειονότητες, συνεργασία εκπαιδευτικών με γονείς.
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Το ερευνητικό έργο των μελών του Τομέα καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

 • Γνωστικές και κοινωνικές συνιστώσες των ΜΔ, Διαταραχές λόγου και σχέσεις συνομηλίκων
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων γνωστικής παρέμβασης σε παιδιά με προβλήματα λόγου και μάθησης,
 • Εκπαίδευση παιδιών με νοητική ανεπάρκεια, Παιδαγωγική της ένταξης, 
 • Ερμηνεία και αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης στη γενική εκπαίδευση,
 • Εργαζόμενη μνήμη (ΕΜ) στα παιδιά: δομή, λειτουργίες, ανάπτυξή της. Σχέσεις ΕΜ και προφορικής/γραπτής γλώσσας,
 • Σχέσεις ΕΜ, ΜΜ (μακρόχρονης μνήμης) και γνώσης,
 • Προγράμματα προώθησης ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών στην προσχολική αγωγή, Ψυχοδυναμική οπτική στην κατανόηση της αναπηρίας,
 • Συγκρούσεις μαθητών, χαρακτηριστικά κοινωνιογνωστικών αλληλεπιδράσεων μαθητών, γονεϊκές αξίες για κοινωνική και σχολική ένταξη,
 • Επίδραση δύο διαφορετικών ομάδων (φοιτητές/τριες προσχολικής αγωγής και εκπαιδευτικοί νηπιαγωγοί) στις κοινωνικές αναπαραστάσεις του/της Νηπιαγωγού.