Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΓΙα να δείτε τα Μητρώα (εσωτερικών και εξωτερικών μελών) του Τμήματος σε ισχύ πατήστε εδώ

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. "Kοινωνική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση"
2. "Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και προβλήματα επικοινωνίας"

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο με γνωστικό αντικείμενο:

"Εκπαιδευτική Ψυχολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα: "Eικαστική Αγωγή" και "Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 - 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

 

Συνημμένα αρχεία: