Υπεύθυνος: 

Ιωάννης Παπούλιας Διοικητικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
Κτίριο Τεχνικού Συνεργείου
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 991111
+30 2310 996815
+30 2310 996864

F: 

+30 2310 996827

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσωπικό: 

Νικόλαος Μπολιός
Αναστάσιος Αξυπόλυτος
Ιωάννης Λιλιμπάκης
Ηλίας Σδούκος
Θωμάς Ταχτατζής
Νικόλαος Καλλέργης-Παυλάκης

Προϊσταμένη Αρχή: 

Προϊσταμένη Αρχή: