Τεχνικό Συνεργείο

Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Παπούλιας Διοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
Κτίριο Τεχνικού Συνεργείου
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991111
+30 2310 996815
+30 2310 996864
Φαξ: 
+30 2310 996811

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσωπικό: 
Νικόλαος Μπολιός
Αναστάσιος Αξυπόλυτος
Ιωάννης Λιλιμπάκης
Ηλίας Σδούκος
Θωμάς Ταχτατζής
Νικόλαος Καλλέργης-Παυλάκης