Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996863
Φαξ: 
+30 2310 995249
Email: 

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ασχολείται με την εφαρμογή του Ν.3013/2002 και της Υπουργικής Απόφασης 1299/2003.
Στο Γραφείο υπάγεται επίσης και η Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)  σε εφαρμογή του Π.Δ. 17/1971.

Προσωπικό: 
Ιορδάνης Μαντζαρίδης