Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου

Διευθυντής: 
Μαγδαληνή Κουκουρίκου - Πετρίδου Ομότιμη Καθηγήτρια