Περνώντας τη σκυτάλη της γνώσης (ΑΠΘ)

Το επίσημο σποτ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.