Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: 
Δημήτριος Φατούρος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310997653

Στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: α) "Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων", και β) "Φαρμακευτικής Ανάλυσης".

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τομέα:

 • Φαρμακευτική Ανάλυση (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία (Yποχρεωτικό)
 • Συνταγοτεχνία (Yποχρεωτικό)
 • Φυσική Φαρμακευτική (Yποχρεωτικό)
 • Βιοφαρμακευτική (Yποχρεωτικό)
 • Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων I (Yποχρεωτικό)
 • Καλλυντικά (Eπιλογής)
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων II (Eπιλογής)
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία (Eπιλογής)
 • Συνταγοτεχνία (ΜΗΣΥΦΑ) (Eπιλογής)
Ερευνητικό αντικείμενο: 
 • H φαρμακευτική πράξη και νομοθεσία (εκτέλεση συνταγών και φαρμακο-τεχνικών εργασιών στο φαρμακείο και στο νοσοκομείο).
 • Η θεώρηση των φαρμακευτικών ουσιών και των σκευασμάτων ως και των συστημάτων εφαρμογής και δράσης αυτών (φυσικοί και φυσικοχημικοί νόμοι) από φυσική-φαρμακευτική άποψη.
 • Οι βασικές φαρμακοτεχνικές διεργασίες σε ημιβιομηχανική και βιομηχανική κλίμακα των πρώτων υλών και φαρμακευτικών ουσιών καθώς και ο σχεδιασμός, τεχνολογία και μορφοποίηση αυτών σε σκευάσματα και καλλυντικά προϊόντα.
 • Η εκτίμηση της ποιότητας φαρμάκων, καλλυντικών και γενικά προϊόντων φυτικής προέλευσης, σκευασμάτων και ουσιών, με εφαρμογή μεθόδων ελέγχου (φυσικοχημικών, τεχνολογικών, μικροβιολογικών, in vivo, κλπ.).
 • Η βιοφαρμακευτική τεχνολογία των σκευασμάτων και οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα κατά την in vivo εφαρμογή τους.
 • Η τεχνολογική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο φυσικών προϊόντων και των συστατικών τους.