Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας

Διευθυντής: 
Χρήστος Παναγιωτίδης Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310997630
+30 2310997645
Φαξ: 
+30 2310997645

Στον Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: α) "Φαρμακογνωσίας" και β) "Φαρμακολογίας".

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τομέα:

 • Φαρμακογνωσία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Κυτταρική Βιολογία (Yποχρεωτικό)
 • Φαρμακολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Τοξικολογία (Yποχρεωτικό)
 • Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική (Yποχρεωτικό)
 • Κλινική Φαρμακοκινητική (Yποχρεωτικό)
 • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία (Yποχρεωτικό)
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων (Eπιλογής)
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φαρμάκων (Επιλογής)
 • Μοριακή Βιολογία (Eπιλογής)
 • Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών (Επιλογής)
 • Βιοπληροφορική (Επιλογής)
Ερευνητικό αντικείμενο: 

α. Φαρμακογνωσία:

 • Η χημεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτής προελεύσεως) δηλαδή η απομόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και χημική μελέτη (Γενική Φαρμακογνωσία - Δρογοχημεία).
 • Η μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικών φυτών (αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή κλπ.: ανάλυση, προδιαγραφές και μέθοδοι βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους (Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία).
 • Η εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμα-κογνωσία.
 • (Όλα τα παραπάνω από την φαρμακογνωστική άποψη).

β. Φαρμακολογία:

 • Η φαρμακολογική ανάπτυξη των νέων φαρμάκων και βελτίωση των γνωστών φαρμακευτικών ουσιών και η μελέτη δομής και φαρμακολογικής δράσης σε βιοχημικό, μοριακό επίπεδο (in vitro) καθώς και in situ (απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα).      
 • Η φαρμακοδυναμική μελέτη των φαρμακολογικών ενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων.
 • Η ανάλυση δράσης χημειοθεραπευτικών για μικροβιακές λοιμώξεις, παρασιτι-κές αρρώστιες, ιώσεις και νεοπλασίες.
 • Η φαρμακοκινητική ανάλυση και κλινική δοκιμασία φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, κατανομής, αποβολής φαρμάκων), καθορισμός δόσεων, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
 • Η φαρμακογενετική μελέτη της ιδιοσυγκρασίας, μεταβολικής διεργασίας, εθισμού, ψυχικής και φυσικής εξάρτησης και αντίστασης στα φάρμακα.
 • Η ανοσοφαρμακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, φαρμα-κευτικών ουσιών, μηχανισμοί ανοσοκαταστολής από φάρμακα καθώς και η φαρμακολογική βάση των φαινομένων υπερευαισθησίας.
 • Η τοξικολογική μελέτη των μηχανισμών ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων, φυσικών προϊόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων και μεταλλαξιο-γόνων ουσιών in vitro και in vivo.
 • Η μελέτη φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.) και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας.
 • (Όλα τα παραπάνω από φαρμακολογική άποψη).