Νησίδα Η/Υ - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Η Νησίδα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών βρίσκεται στον 1ο όροφο του Διδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ.
Δημιουργήθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος και χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 7 θέσεις εργασίας που ήταν διαθέσιμες για πρόσβαση στο δίκτυο και για διδακτικούς σκοπούς. Πρώτος υπεύθυνος της νησίδας ήταν ο κ. Ζαχαρίας Κιάφας, ΕΤΕΠ.
Από το 1997, η λειτουργία της νησίδας πέρασε διαδοχικές φάσεις και λόγω της έλλειψης προσωπικού και χρηματοδότησης ο ρόλος της περιορίστηκε σημαντικά. Από το 2001-2, το Τμήμα αναγνώρισε την σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων πληροφορικής και γνώσης χειρισμού Η/Υ απο όλους τους φοιτητές και έτσι ξεκίνησε μια προσπάθεια αναβάθμισης της νησίδας. Συγκεκριμένα υπήρξε ριζική αλλαγή της ηλεκτρονικής εγκατάστασης ώστε να υπάρξει σωστή και ασφαλής διαχείριση πολλαπλών ηλεκτρονικών συσκευών ενώ τοποθετήθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα κανάλια με 25 πρίζες δικτύου. Ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν 25 γραφεία - θέσεις εργασίας για τη φιλοξενία των Η/Υ.
Ταυτόχρονα ορίστηκε επιστημονικός υπεύθυνος της νησίδας, καθώς και μόνιμο προσωπικό για την καθημερινή λειτουργία της.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 3, η νησίδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο ΤΕΦΑΑ Σερρών αφού η διδασκαλία Η/Υ έγινε υποχρεωτικό μάθημα του 1ου και 2ου έτους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται εκτενέστατα για διδακτικούς σκοπούς. Σήμερα το μάθημα είναι επιλογής και διδάσκεται στο Χειμερινό  και Εαρινό εξάμηνο.

Υπεύθυνος/η: 
Μιχαήλ Νικολαϊδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310991044
Email: