Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Γραμματέας: 
Δήμητρα Γκιμπιρίτη-Καρατζιά
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: