Διευθυντής: 

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης Καθηγητής

Γραμματεία: 

Νικόλαος Αρδαμερινός

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τ: 

2310992171

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Ανθρωπιστικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες και Εφαρμογές.