Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή

Διευθυντής: 
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Νικόλαος Αρδαμερινός
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 
2310992171

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Ανθρωπιστικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες και Εφαρμογές.