Τομέας Βιολογίας της Άσκησης

Διευθυντής: 
Βασίλειος Τσιμάρας Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Βιολογίας της Άσκησης

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 
992216, 992232

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Βιολογικές Επιστήμες και Εφαρμογές.