Τομέας Ιατρικής της Άθλησης

Διευθυντής: 
Αστέριος Δεληγιάννης Ομότιμος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Ιατρικής της Άθλησης

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 
2310992184

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Αθλητιατρική, Εφαρμογές Υγείας στην Άθληση.