Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής

Διευθυντής: 
Γεώργιος Γρούϊος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 
991834, 992178
Φαξ: 
991834

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κινητική Συμπεριφορά και Εφαρμογές, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού.