Διευθυντής: 

Γεώργιος Γρούϊος Καθηγητής

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τ: 

991834, 992178

F: 

991834

Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Κινητική Συμπεριφορά και Εφαρμογές, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού.