Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η βιβλιοθήκη του τμήματος έχει μεταφερθεί από το χώρο της ΤΑΞΥΠ, και πλέον βρίσκεται στο χώρο της του Νέου Κτιρίου Θέρμης των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ.
 

Διοικητικό προσωπικό: 
Ελένη Κουγιουμτζή
Τηλέφωνο: 
2310 992245
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης