Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος ΤΕΦΑΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:

"Διδακτική Μεθοδολογία στη Σχολική Φυσική Αγωγή"
"Διδακτική στη Φυσική Αγωγή"
"Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών"
"Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης"
"Κινησιολογία του Κλασικού Αθλητισμού"
"Προπονητική Πετοσφαίρισης"
 "Προπονητική"
"Αθλητική Φυσικοθεραπεία"
"Ειδική Φυσική Αγωγή"
"Εργομετρία"
 "Αθλητικές Κακώσεις"
 "Κολύμβηση"
"Προπονητική Τζούντο"
"Προπονητική Χειροσφαίρισης"
"Kινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας"
"Προπονητική Καλαθοσφαίρισης"
"Χειροσφαίριση"
"Προπονητική του Κλασικού Αθλητισμού"
"Ενόργανη Γυμναστική"
"Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής"
"Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική"
"Αθλητική Ψυχολογία"
"Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
"Ενόργανη Γυμναστική με Συνάφεια την Ιστορική Εξέλιξη της"
"Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία"
"Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό"
"Προπονητική Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες"
"Εργοφυσιολογία"
"Εργοφυσιολογία με Έμφαση την Απόδοση σε Υψόμετρα"
"Προπονητική Ποδοσφαίρου"
"Αθλητιατρική"
"Κολύμβηση και Σωματική Υγεία"
"Άσκηση και Σωματική Υγεία"
"Υγρός Στίβος"
"Βιοχημεία της Άσκησης"
"Κινητική Συμπεριφορά"
"Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής"
"Μοντέλα Ανατροφοδότησης και Διαχείρισης Αθλητικών Δεξιοτήτων"
"Κινητικός Έλεγχος"
"Μαζικός Αθλητισμός"
"Φυσικοθεραπεία"
"Φυσικοθεραπεία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες"
"Εργοφυσιολογική Αξιολόγηση Ομαδικών Αθλημάτων"
"Προπονητική Αθλοπαιδιών"
"Υγιεινή Αθλούμενων"
"Αντισφαίριση"
"Ειδική Αγωγή"
"Φυσιολογία του Ανθρώπου"
"Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλούμενων"
"Βιοκινητική"
"Προπονητική με Έμφαση στο Νευρομυϊκό Έλεγχο"
"Φυσική Επαναδραστηριοποίηση Ατόμων με Διαταραχές Υγείας"
 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:

"Ενόργανη Γυμναστική - Προπονητική"

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2903/16-1-2015
Γνωστικά Αντικείμενα:

«Θεωρία της Φυσικής Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της Φυσικής Αγωγής»

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2910/28-8-2015 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-8-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)  για το γνωστικό αντικείμενο: «Προπονητική Χειροσφαίρισης», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσ/νίκη:

"Αθλητιατρική"
"Άσκηση και Υγεία"
"Υγρός Στίβος"
"Βιοχημεία της Άσκησης"
"Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή"
"Προπονητική Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες"
"Εργομετρία - Ποδόσφαιρο"
"Αθλητική Φυσικοθεραπεία"
"Αθλητικές Κακώσεις"
"Ειδική Φυσική Αγωγή"
"Εργοφυσιολογία"
"Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική"
"Προπονητική Κινησιολογία Ομαδικών Αθλημάτων"
"Προπονητική Κινησιολογία Ατομικών Αθλημάτων"
"Προπονητική Κινησιολογία"
"Ανθρωπιστικές Σπουδές στη Φυσική Αγωγή"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23 - 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αθλητιατρική" και "Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή"

και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

 

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3018/17-3-2020

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3018/17-3-2020 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του αρ. 39 του Ν.4186/2013 & της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Επανάληψη Διαδικασίας):

" Αθλητικές Κακώσεις "

 

Συνημμένα αρχεία: