Νησίδα Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής

Η Νησίδα Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιείται από τα Τμήματα της σχολής για την διεξαγωγή μαθημάτων, προπτυχιακων και μεταπτυχιακών, τα οποία απαιτούν χρήση Η/Υ.

Ακόμα, διοργανώνει σεμινάρια χρήσης Η/Υ (επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, δημιουργίας παρουσιάσεων, επεξεργασίας εικόνας, ήχου, video και χρήσης του διαδικτύου και των υπηρεσιών του), στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής (φοιτητές και προσωπικό).

Διαθέτει 20 Η/Υ για τους φοιτητές και 1 Η/Υ για τον διδάσκοντα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα.

Υπεύθυνος/η: 
Αναστάσιος Τσιραντωνάκης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νησίδα Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος, Αίθουσα 103 Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997597
Email: