Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

Η Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  βρίσκεται στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής και διαθέτει την συλλογή των περιοδικών της Φιλοσοφικής εκτός των τμημάτων Κλασσικών Σπουδών και Αρχαιολογίας. Ο αριθμός των τίτλων ανέρχεται στους 1917, και των τόμων 77169. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει 20 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας του Συστήματος Βιβλιοθηκών.

Η βιβλιοθήκη εκδίδει κάρτα δανεισμού για όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής εκτός, του Γαλλικού, Γερμανικού και Γλωσσολογίας, παρέχονται υπηρεσίες φωτοτυπήσης και εκτύπωσης εγγράφων, διαδανεισμου άρθρων από Ελληνικές βιβλιοθήκες και βιβλιογραφικής αναζήτησης. Η βιβλιοθήκη ΔΕΝ είναι δανειστική  και ακολουθεί το νέο ενιαίο κανονισμό  λειτουργίας του συστήματος Βιβλιοθηκών , ενώ λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 έως τις 18.00 εκτός Παρασκευής που κλείνει στις 15.30.
 

Διοικητικό προσωπικό: 
Αρετή Αϊβαλιώτου
Δημήτριος Κασιμάτης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997306
+30 2310 997307
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής Τ.Θ. 58 - Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη