Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φυσικής

Στο Τμήμα Φυσικής υπάρχουν 3 νησίδες που διατίθενται για την διεξαγωγή μαθημάτων (χωρητικότητας 15, 15 και 30 ατόμων) ενώ λειτουργούν και 2 νησίδες ανοικτής πρόσβασης στη διάθεση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (40 θέσεις εργασίας συνολικά) απο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00.

Οι νησίδες βρίσκονται στον 4ο όροφο του γυάλινου κτιρίου της Σχολής και λειτουργούν με την εθελοντική εργασία των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

 

Υπεύθυνος/η: 
Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Υπεύθυνος
Διεύθυνση: 

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, 54124, ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998223
+30 2310 998370