Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Διευθυντής
Μαυροειδής Αγγελακέρης Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998017
Φαξ: 
+30 2310 998019

Οι δραστηριότητες του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης εκτείνονται από τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τη στερεά κατάσταση της ύλης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μέχρι την έρευνα των ιδιοτήτων της ύλης και την εφαρμογή σε τεχνολογικές εφαρμογές.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, έχει αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων στους φοιτητές του τμήματος Φυσικής, καθώς και σε φοιτητές άλλων τμημάτων.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

 • Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών
 • Ατομιστικά πρότυπα και προσομοιώσεις κβαντικών τελειών και συρμάτων
 • Ανάπτυξη και μελέτη λεπτών υμενίων και νανοϋλικών
 • Διδακτική της φυσικής και εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και προσομοίωση υλικών και διατάξεων μίκρο – νάνο- ηλεκτρονικής
 • Φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) - ορατού υπεριώδους (UV/VIS)
 • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών και προτύπων
 • Θερμική ανάλυση υλικών
 • Θεωρητική φυσική στερεάς κατάστασης
 • Mελέτη της μικροδομής των υλικών με ηλεκτρονική μικροσκοπία
 • Οπτική – Οπτική επεξεργασία πληροφοριών
 • Πολυπλοκότητα και σύνθετα συστήματα στις φυσικές επιστήμες
 • Ιονική αγωγιμότητα - Συσσωρευτές ιόντων λιθίου
 • Φασματοσκοπία Raman, IR, απορρόφησης
 • Φασματοσκοπίες ακτίνων Χ με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον
 • Χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων με AC ηλεκτρικές μετρήσεις