Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Στυλιανός Σίσκος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής 

Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998071
Φαξ: 
+30 2310 998018

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα της ηλεκτρονικής επιστήμης και της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, προάγει τις επιστήμες αυτές με τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικά ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα. Με τις δραστηριότητες των μελών του τομέα και την υπάρχουσα υποδομή καλύπτεται πλήρως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διακριτών και ολοκληρωμένων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων, καθώς και ο χαρακτηρισμός αυτών και εφαρμογές τους.

 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα ερευνητικά πεδία στα οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα των μελών του Τομέα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι τα παρακάτω:

  • Ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικών Μέτρήσεων και Ελέγχου
  • Δυναμική μη-γραμμικών κυκλωμάτων και συστημάτων
  • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και προσομοίωση υλικών και διατάξεων μικρό - νάνο - Ηλεκτρονικής
  • Σχεδιασμός αναλογικών/μικτών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  • Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων