Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Γραμματέας: 
Λευκοθέα Βίγλη-Παπαδάκη
Διεύθυνση: 

1ος όροφος κτιρίου Γραμματειών της Σ.Θ.Ε.(κτίριο Τμήματος Βιολογίας)
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998120
Φαξ: 
+30 2310 998122
Email: 

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Γραμματειών της Σ.Θ.Ε. που βρίσκεται εμπρός από το νέο κτίριο της ΣΘΕ (κτίριο Τμήματος Βιολογίας).
Η είσοδός του βλέπει ανατολικά.

Προσωπικό γραμματείας: 
Απόστολος Χατζητριανταφύλλου
Ηλίας Δόρκας
Γεώργιος Καϊμακάμης
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image