Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Στις εγκαταστάσεις του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης λειτουργεί άρτια εξοπλισμένη νησίδα υπολογιστών δυναμικότητας 30  και 40 θέσεων αντίστοιχα. Παράλληλα λειτουργεί και εργαστήριο φωτογραμμετρίας 4 θέσεων  για τα μαθήματα της τηλεπισκόπησης και της  φωτογραμμετρίας.

Οι υπολογιστές των νησίδων διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για την  κάλυψη των  εκπαιδευτικών αναγκών  του τμήματος βάση του προγράμματος σπουδών. Διαθέτουν επίσης Plotter και Scanner A0 καθώς και οπτικοακουστικό υλικό ικανό να καλύψει τις όποιες ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων.

Υπεύθυνος/η: 
Ελευθεριος Μποζης Συμβασιούχος Ορισμένου Χρόνου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Νησίδα Η/Υ, 3ος όροφος, Πτέρυγα Τοπογράφων Μηχανικών

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991449
Email: