Η νησίδα βρίσκεται στο κτίριο όπου συτεγάζονται το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ επί της οδού Εγνατία 46 στον 5ο όροφο

Υπεύθυνος/η: 

Δημήτριος Μηλώσης Διοικητικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Εγνατία 46, 5ος όροφος
54624 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310991950

F: 

2310991954

E: