Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Η νησίδα βρίσκεται στο κτίριο όπου συτεγάζονται το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ επί της οδού Εγνατία 46 στον 5ο όροφο

Υπεύθυνος/η: 
Δημήτριος Μηλώσης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Εγνατία 46, 5ος όροφος
54624 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310991950
Φαξ: 
2310991954
Email: