Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

"Πολιτικά Συστήματα - Πολιτικοί Θεσμοί (Political Systems - Political Institutions)"
"Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών - Εφαρμοσμένη Στατιστική - Ποσοτικές Μέθοδοι"
"Πολιτικές Θεωρίες - Πολιτικές Ιδεολογίες (Political Theories - Political Ideologies)"
"Iστορία (Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Πολιτική)"
"Ανάλυση Πολιτικού Λόγου"
"Δημόσια Διοίκηση (Public Administration)"
"Kοινή Γνώμη (Public Opinion)"
"Πολιτική Ανάλυση (Political Analysis)"
"Πολιτική Οικονομία"
"Πολιτική Συμπεριφορά (αντί του Πολιτικός Βίος)"
"Πολιτική Φιλοσοφία (Political Philosophy)"
"Tύπος και Επικοινωνία (Press and Communication)"
"Πολιτική (και Εκλογική) Κοινωνιολογία"
"Διεθνείς Σχέσεις"
 

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα "Πολιτική (και εκλογική) Κοινωνιολογία" και "Διεθνείς Σχέσεις", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη συμπλήρωση δύο  (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), θα πρέπει  να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Πολιτικά Συστήματα - Πολιτικοί Θεσμοί (Political Systems - Political Institutions)"
"Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών - Εφαρμοσμένη Στατιστική - Ποσοτικές Μέθοδοι"
"Πολιτικές Θεωρίες - Πολιτικές Ιδεολογίες (Political Theories - Political Ideologies)"
"Iστορία (Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Πολιτική)"
"Ανάλυση Πολιτικού Λόγου"
"Δημόσια Διοίκηση (Public Administration)"
"Kοινή Γνώμη (Public Opinion)"
"Πολιτική Ανάλυση (Political Analysis)"
"Πολιτική Οικονομία"
"Πολιτική Συμπεριφορά (αντί του Πολιτικός Βίος)"
"Πολιτική Φιλοσοφία (Political Philosophy)"
"Tύπος και Επικοινωνία (Press and Communication)"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

Συνημμένα αρχεία: