Συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη

Η ανάπτυξη και η διεύρυνση των συνεργασιών του Αριστοτελείου με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Γεωργίας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, Nodar Komakhidze, χθες, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, στην Πρυτανεία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας που έχει συνάψει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γεωργίας, οι δυνατότητες ενίσχυσής τους, καθώς και οι προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.

«Το Αριστοτέλειο, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι ένα πολυθεματικό Πανεπιστήμιο. Για αυτό, στις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με Πανεπιστήμια της Γεωργίας συμμετέχουν περισσότερα του ενός Τμήματα από το ΑΠΘ. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε και να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες αυτές, καθώς και να οργανώσουμε κοινές επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις με έμφαση στον τομέα της καινοτομίας, μέσα από τις οποίες ανοίγονται νέοι ερευνητικοί ορίζοντες για τα μέλη του Πανεπιστημίου μας. Μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων καλλιεργούνται, επίσης, στενότερες σχέσεις μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων των δύο χωρών», επισήμανε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, Nodar Komakhidze, μετέφερε το ενδιαφέρον Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας του να επεκτείνουν τις υφιστάμενες επιστημονικές συμφωνίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και να συνάψουν νέες, αναπτύσσοντας σχέσεις εκπαιδευτικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας, και υπογράμμισε τη σημασία καλλιέργειας ισχυρών δεσμών μεταξύ των Πανεπιστημίων των δύο χωρών.


(από δεξιά) ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, Nodar Komakhidze.
Μετάβαση στο περιεχόμενο