Συνεδρίασε το Εxecutive Board του Δικτύου των Πανεπιστημίων των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας, υπό την προεδρία του Πρύτανη του ΑΠΘ

 

Στο πλαίσιο της Προεδρίας του BSUN από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, και σε συνέχεια του 13ου Συνεδρίου και της Συνόδου των Πρυτάνεων του Δικτύου, στις 18-19 Ιουνίου 2018, με θέμα: «UN 2030 Sustainable Development Goals in the Black Sea Region: From Science to Implementation» (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 2030: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας: Από τη θεωρία στην πράξη), συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη το Executive Board του Δικτύου.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν η Υφυπουργός Παιδείας της Βουλγαρίας, Denitsa Sacheva, o Γενικός Γραμματέας του Δικτύου BSUN, Eden Mamut (Ρουμανία), οι Πρυτάνεις Anastas Gerdjikov (Βουλγαρία, Sofia University St. Kliment Ohridski), George Sharvashidze (Γεωργία, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Χρυσή Βιτσιλάκη (Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Mircea Dumitru (Ρουμανία, University of Bucharest), Sergiy Byelikov (Oυκρανία, Zaporozhzhye National Technical University), o Πρόεδρος του American University of Armenia, Armen Der  Kiureghian, ο Ακαδημαϊκός, Ion Bostan (Mολδαβία, Technical University of Moldova), και ο Αντιπρύτανης Ulker Kayhan (Toυρκία, Mimar Sinan Fine Arts University).

 

Κατά τη συνεδρίαση επικυρώθηκαν η Διακήρυξη και οι αποφάσεις του Συνεδρίου, που έχουν ως κύριο άξονα την υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ανάπτυξη δράσεων και συνεργειών για την εφαρμογή τους τόσο στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης  όσο και συνολικά στις παρευξείνιες χώρες.

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων επιδιώκονται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και οι συνεργασίες μεταξύ των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς, όπως ενδεικτικά η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας (Organization of the Black Sea Economic Cooperation-BSEC).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο