Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας
Γραμματεία Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - Γραφείο 208
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997313
Φαξ: 
+30 2310 997384

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει δύο κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την εξελικτική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία, την κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη, και τις αποκλίσεις της, του παιδιού μέχρι την εφηβεία, τις νέες μορφές γονεϊκότητας και την ψυχολογία του θανάτου και του πένθους. Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας πραγματεύεται θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, ψυχολογικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής ψυχολογίας, περιβαλλοντικής ψυχολογίας, φεμινιστικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία και ψυχοκοινωνικής στήριξης του παιδιού και της οικογένειας.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με το διδακτικό αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο την αυτοαντίληψη και τις εξελικτικές διαφοροποιήσεις της, τον εκφοβισμό και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό στο σχολικό πλαίσιο, τις ταυτότητες φύλου και τις διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις νέες μορφές γονεϊκότητας, τις μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, τη σημασία των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη, θέματα υιοθεσίας, τους στόχους της σχολικής επίτευξης, την αυτο-αποτελεσματικότητα, τις λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, τις δυσκολίες μάθησης, θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, θέματα γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης καθώς και θέματα ανάπτυξης κινήτρων.