Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ψυχολογίας
Γραμματεία: 
Ελένη Αυγερινού
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας
Γραμματεία Τομέα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Γραφείο 208
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997313
Φαξ: 
+30 2310 997384

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας υπάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Οργανωτικής Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων, των Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων, του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ψυχοθεραπείας και της Ψυχολογίας της Υγείας.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Το διδακτικό αντικείμενο του Τομέα καλύπτει τα πεδία της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Μεθοδολογία έρευνας και Εφαρμογών, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ενδομαδικές Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις (πόλεμος, ειρήνη, συγκρούσεις), Κοινωνική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Κοινότητα) της Κοινωνικής Οργανωτικής Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας (γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση, ανθρωπιστική κατεύθυνση, ψυχαναλυτική κατεύθυνση, συστημική κατεύθυνση), της Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, των Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων, του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ιδρυματοποίησης-Αποϊδρυματοποίησης, της Ψυχοθεραπείας (Συμπεριφορική/ Συμπεριφορική Γνωστική, Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή, Ψυχοδυναμική), της Ψυχοπαθολογίας καθώς και της Ψυχολογίας της Υγείας.  

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με το διδακτικό αντικείμενο.  Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι:
΄Ερευνες Κοινωνικής Ψυχολογίας σε θέματα μειονοτήτων, παρεμβάσεων στην κοινότητα εναντίον του αποκλεισμού, κοινωνικών ταυτοτήτων, διομαδικών σχέσεων και οργανισμών, κοινωνικών κινημάτων, κοινωνικοψυχολογικών προσεγγίσεων των διεθνών συγκρούσεων, ρατσισμού, προκατάληψης και κοινωνικών διακρίσεων, εξάρτησης-απεξάρτησης, ιδρυματοποίησης-αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετώπισης του στρες, ψυχολογικής υποστήριξης καρκινοπαθών στα πλαίσια της ομαδικής ψυχοθεραπείας, εφαρμογής ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων στη μελέτη των ζητημάτων που άπτονται της θεωρίας και της πρακτικής της κλινικής ψυχολογίας, κινημάτων αυτο-οργάνωσης χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.