Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας στεγάζεται στο Παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αποτελεί τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 - 19:00 Παρασκευή 9:00 - 17:00 παρέχοντας υπηρεσίες δανεισμού στα μέλη της καθώς και αναγνωστήριο για τους φοιτητές.
Διαθέτει δικτυακό ιστοχώρο στο οποίο υπάρχει υπηρεσία ηλεκτρονικού εκθετηρίου όλων των νέων αποκτημάτων της βιβλιοθήκης του Τμήματος καθώς και δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά, ερωτημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές πηγές, πληροφόρηση σχετικά με τη Βιβλιοθήκη και τους κανόνες λειτουργίας αυτής, και αιτημάτων δανεισμού συγγραμμάτων.

Διοικητικό προσωπικό: 
Ελένη Νιξαρλίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997339
Φαξ: 
+30 2310 997339
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Αίθουσα 201
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη