Πρόεδρος:

κ. Γεώργιος Κατσάγγελος, καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Μέλη:

κ. Ξενοφών Σαχίνης, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

κ. Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος, καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

κ. Γεώργιος Δογάνης, καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

κ. Γεώργιος Παπανικολάου, καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

κ. Νικόλαος Τσινίκας, καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου

κ. Βασίλειος Παπαχαρίσης, ΕΕΠ Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου