Χρήσιμες Πληροφορίες

 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος την Κυριακή 12/05 σε κάθε όχημα σε όλο το κεντρικό CAMPUS του ΑΠΘ από τις 9:00 έως τις 16:00.

 

 • Σημεία στάθμευσης είναι μόνο τα εξής:
  • Ο χώρος μπροστά από την Αίθουσα Τελετών και προς τη Θεολογική Σχολή (είσοδος από Εγνατία), Χάρτης 1: Ε4 (P)
  • Ο χώρος στάθμευσης του Πολυτεχνείου (είσοδος από Εγνατία), Χάρτης 1: Ε7 (P)
  • Ο χώρος στάθμευσης του Πολυτεχνείου (είσοδος από κάθετο της Εγνατίας, πριν το εργοτάξιο ΜΕΤΡΟ, στο λευκό σημείο μπροστά από το κτίριο 33), Χάρτης 1: Δ6
  • Στο κτίριο Παραπληγικών (είσοδος από Αγ. Δημητρίου), Χάρτης 1: 14, Β9

 

 • Πρώτες Βοήθειες: Παροχή πρώτων βοηθειών από την Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών ΑΠΘ, Ισόγειο κτιρίου Διοίκησης (Χάρτης 1:28 Δ4) τις ώρες 10:00-14:00

 

 • Σημείο πώλησης συλλεκτικών προϊόντων "ΑΠΘ την Κυριακή":
  • Πλατεία Χημείου (Χάρτης 1: 15, Β2)

 

 • Κυλικεία που θα είναι ανοιχτά εντός Πανεπιστημιούπολης:
  • Κυλικείο Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Χάρτης 1: 30, Δ5)
  • Κυλικείο Παλαιού Χημείου (Χάρτης 1: 15, Β2)

 

 • Η δράση με τίτλο "Επικοινωνία με Φως" δυστυχώς ακυρώνεται λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κτίριο του Βιολογικού μετά τη φωτιά της 25ης Απριλίου.