Στόχοι

Επιμέρους στόχους του Συμβουλίου αποτελούν:

  • Η ενδυνάμωση του ρόλου και του λόγου του Α.Π.Θ. σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος επάνω στους τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, δηλαδή την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά.
  • Η ισχυροποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η δημιουργία και βελτίωση των υποδομών Εργαστηρίων και Τομέων, που ασχολούνται με το περιβάλλον.
  • Η συγκροτημένη δημόσια παρουσία του Α.Π.Θ. μέσω της έκφρασης ενιαίας και έγκυρης γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η αποφασιστική συμβολή του Α.Π.Θ. στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που εμφανίζονται στον Ελληνικό χώρο.