Διατελέσαντες συντονιστές

Χρονική Περίοδος

Συντονιστής /
Αν. Συντονιστής

1999-2001

Καθηγ. Ν. Μουσιόπουλος

2001-2004

Καθηγ. Θ. Κουϊμτζής
Καθηγ. Α. Νάστης

2004-2007

Καθηγ. Α. Νάστης
Καθηγ. Σ. Τσιούρης

2007-2010

Καθηγ. Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου
Καθηγ. Χ. Χιντήρογλου

2010-2015

Καθηγ. Κ. Κατσιφαράκης
Καθηγ. Χ. Χιντήρογλου