Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Θεάτρου

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2882/6-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2882/6-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεάτρου  της Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.
 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015

H Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη  συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015 έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεάτρου για το γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαίο Δράμα: Ιστορία, Θεωρία, Πρόσληψη» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τo παραπάνω μητρώο  ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Θεατρολογία - Ιστορία Θεάτρου"
"Σκηνοθεσία - Υποκριτική"
"Σκηνογραφία - Ενδυματολογία"
"Νεοελληνική Λογοτεχνία - Θεωρία της Λογοτεχνίας"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.